تم مشکی
ورود عضویت
دوشنبه 04 تیر 1403
درباره انجمن صنفی عکاسان سینما

درباره انجمن صنفی عکاسان سینما


انجمن عکاسان سینمای ایران از اولین صنوف اصلی خانه سینما در سال ۱۳۷۲ تاسیس و به عنوان  اولین تشکل رسمی عکاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران با هدف دفاع از حقوق اجتماعی، حرفه ای و فرهنگی اعضای آن تشکیل شده است. درباره این انجمن بیشتر بدانید.

ماموریت و چشم انداز

انجمن عکاسان سینمای ایران از اولین صنوف اصلی خانه سینما در سال ۱۳۷۲ تاسیس و به عنوان  اولین تشکل رسمی عکاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران با هدف دفاع از حقوق اجتماعی، حرفه ای و فرهنگی اعضا و تلاش در جهت تشکل و ارتباط  فرهنگی  و صنفی با افرادی که  در این حرفه فعالیت  دارند و یا به آن خواهند پیوست و فعالیت  همه  جانبه  و مداوم  در جهت ارتقا ارزش های کیفی  فن عکاسی درسینما از طریق برگزاری سمینار، شرکت در جشنواره های فیلم  وعکس (داخلی وخارجی). برپائی نمایشگاهها،مراودات فرهنگی،انتشارکتب حرفه ای- تخصصی و … و کوشش برای مشارکت در تصمیم گیری ها و تدوین سیاست های فرهنگی و اقتصادی وفنی سینمای ایران و فعالیت به منظورفراهم آوردن امکانات رفاهی،جبران خسارات ناشی از بیکاری و حوادث ، بیماری و از کارافتادگی با در نظر داشتن آئین نامه های داخلی”انجمن”و مطابق با قوانین بیمه وتامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

...................................

هیئت مدیره

علی نیک رفتار (رییس انجمن)
حسن شجاعی (نایب رییس انجمن)
مهدی حیدری (دبیر انجمن)
محمد فوقانی (خزانه‌دار)
امید صالحی

اعضای علی البدل:
حسن هندی
بهرنگ دزفولی زاده

بازرس:
زهرا مصفا

بازرس علی البدل:

..........................................

آیین نامه

به نام خدا
آیین نامه عضویت در انجمن صنفی کارگری عکاسان سینما – استان تهران
حفظ جایگاه عکاسی وعکاسان سینما با رویکرد ارتقا سطح کیفی ، هنری و فنی در جهت خلق آثار ماندگار در سینمای ایران و دفاع از حقوق وایجاد شرایط مناسب کارو فعالیت اعضا ،همواره سرلوحه اهداف انجمن بوده است . از این رو عضویت در این انجمن مستلزم فعالیت حرفه ای ، دانش و تجربه و رعایت تمامی مفاد اساسنامه ، آئین نامه ها و تصمیمات ارکان انجمن می باشد.
عضویت در انجمن صنفی عکاسان سینما اختیاری می باشد.
تمامی اشخاصی که درحوزه عکاسی سینما فعالیت دارند ، در صورت تمایل وبرخورداری ازشرایط ذیل می توانند به عضویت انجمن درآیند.

ماده -۱شرایط عضویت
.۱تابعیت ایران.
.۲حداقل سن ۲۵سال تمام.
.۳متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
.۴داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)
.۵شاغل در حرفه عکاسی سینما در حوزه فعالیت انجمن با ارائه مدارک شناسائی معتبر شامل : ارائه کپی برابر اصل قراردادها ، اثبات درج نام در عنوان بندی فیلمها ، استعلام از تهیه کننده و کارگردان فیلم مربوطه و تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه نمونه کارهای عکاسی از صحنه و پشت صحنه فیلم های سینمائی که توسط ایشان عکاسی شده است.
تبصره : تعریف حرفه عکاسی سینما ، با نگاه به مندرجات تبصره ۱بند ۴ماده ۳اساسنامه انجمن صنفی عکاسان سینما .
. ۶نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی . (ارائه گواهی عدم سوپیشینه)
.۷ارائه گواهی عدم اعتیاد.
. ۸قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه ، آئین نامه ها ، تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
.۹پرداخت هزینه ثبت نام وحق عضویت سالانه .
.۱۰عکاسی حداقل ۳عنوان فیلم سینمائی و ارائه ۱۰عکس صحنه و ۵عکس پشت صحنه از هر فیلم.
تبصره :فیلم سینمائی اثری است که برای نمایش در سالنهای سینما ساخته شده باشد و دارای پروانه ساخت سینمائی یا مجوز نمایش عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته باشد.
. ۱۱متقاضی عضویت ملزم به ارائه مجوزهای موقت عکاسی که از سوی انجمن بنام ایشان صادرگردیده,می باشد.
تبصره : فیلم های سینمائی که بدون مجوز انجمن توسط متقاضی عکاسی گردیده ، مورد تائید نمی باشند .
.۱۲ارائه گواهی عدم اعتیاد .
تبصره ثبت نام و درخواست عضویت فقط از طریق سایت انجمن می بایست صورت پذیرد .
تبصره بررسی درخواست و صلاحیت متقاضی طبق اساسنامه و آئین نامه های داخلی بعهده هیئت مدیره و در شهریور ماه هر سال صورت می پذیرد .
تبصره : ۳در صورت وجود نقص در مدارک ارسالی توسط متقاضی ، هیئت مدیره طی نامه کتبی مدارک ناقص را به متقاضی اعلام و متقاضی ملزم به حضور در دفتر انجمن و ارائه آنها در تاریخی است که از سوی هیئت مدیره تعیین میگردد .
تبصره : ۴چنانچه با عضویت متقاضی موافقت گردد ، هیئت مدیره پس از تصویب عضویت متقاضی و درج در دفتر صورتجلسات ، نسبت به اختصاص شماره عضویت به متقاضی اقدام می نماید.
تبصره : ۵دبیر انجمن از طریق تماس با عضو جدید ، موافقت با عضویتش در انجمن را اطلاع داده ، از ایشان درخواست می نماید تا نسبت به واریز هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه جهت دریافت کارت عضویت به دفتر انجمن مراجعه نماید.
تبصره : ۶چنانچه هیئت مدیره نسبت به عدم صداقت متقاضی در خصوص مدارک و موارد اعلام شده پی ببرد ، بررسی درخواست متقاضی کن لم یکن محسوب و متقاضی می بایست نسبت به طی مراحل درخواست و ثبت نام مجددا اقدام نماید و هیچ امتیاز خاصی از سوی هیئت مدیره برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره : ۷چنانچه پس از تائید عضویت متقاضی ، هیئت مدیره یا بازرس پی به موارد خلاف واقع در مدارک و مندرجات پرونده ارائه شده ببرند ، پس از اعلام به نامبرده ، درخواست لغو عضویت وی توسط هیئت مدیره در اولین مجمع عمومی طرح و نسبت به آن رای گیری خواهد شد .
تبصره : ۸چنانچه هیئت مدیره بنابر مستندات قانونی منطبق بر اساسنامه و آئین نامه عضویت و با ناکافی دانستن مدارک ارسالی با عضویت متقاضی موافقت ننماید ، می بایست مراتب کتبا به اطلاع فرد متقاضی اعلام گردد . فردی که درخواستش توسط هیئت مدیره رد شده می تواند با نگاه به ماده ۲۱بند ۳اساسنامه ، طی نامه ای به بازرس که نسخه ای از آن را به دبیرخانه تحویل می دهد ، با مستنداتی نسبت به رای داده شده اعتراض نماید . بازرس باید در اولین جلسه مجمع عمومی نسبت به طرح شکایت متقاضی اقدام نماید، مشروط به اینکه در دستور جلسه مجمع ، رسیدگی به طرح شکایت متقاضیان رد صلاحیت شده اشاره شده باشد . تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است .
ماده – ۲علل تعلیق عضویت
.۱عدم پرداخت به موقع حق عضویت
.۲عدم رعایت مفاد اساسنامه ، آئین نامه ها و تصمیمات قانونی ارکان انجمن.
.۳از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ۴اساسنامه و آئین نامه عضویت انجمن .
.۴عدم فعالیت حرفه ای در زمینه عکاسی سینما طی ۳سال .
. ۵حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
تبصره – ۱مرجع تشخیص بندهای ۱تا ۴هیأت مدیره می باشد .
تبصره : ۲تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره : ۳هیئت مدیره هر شش ماه ، لیست اعضا را بر اساس موعد پرداخت حق عضویت و سر رسید فعالیت حرفه ای (۳ سال) مورد بررسی قرار می دهد و بر طبق اساسنامه و آئین نامه های انجمن ، پس از تصویب ، توسط دبیر انجمن به اعضا اخطار داده خواهد شد .
تبصره : ۴چنانچه عضو حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار اقدامی ننماید ، با تصویب هیئت مدیره ،عضویت او در انجمن به تعلیق در خواهد آمد .
تبصره ” : ۵عضو تعلیقی ” تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی ، در مجامع عمومی حق رای نخواهد داشت ،عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی طرح نماید ، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره : ۶در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد ، تعلیق و یا لغو عضویت می شود .لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است .
ماده : ۳لغو عضویت
– ۱چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ اعلام کتبی هیئت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق ننماید ، هیئت مدیره موظف به طرح در خواست لغو عضویت در مجمع عمومی می باشد .
– ۲لغو عضویت به درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره : لغو عضویت باید توسط هیئت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهاد هایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام گردد .
این آئین نامه مشتمل بر ۳ماده ، ۱۹بند و ۱۸تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۹به تصویب هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری عکاسان سینما – استان تهران رسید .

.......................................

برای دانلود اساسنامه انجمن لطفا کلیک کنید